CF

ADR 2017 Değişiklikleri nelerdir

 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarını çok yakından ilgilendiren bu gelişmeyi takip edebilmeniz amacıyla sizlere ADR 2017'de yayınlanmak üzere, üzerinde çalışılan değişiklikleri kısaca anlatan bir makale ve devamında da ilgili konuların listesini hazırladık.

 

Öncelikle bu yazımızı okuyunuz. Daha sonra eğer talep ederseniz sizlere aşağıdaki gelişmelerin detaylarına nasıl ulaşabileceğinizi göstereceğiz.

 

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Avrupa Sanayisinin ve hükümetlerin Tehlikeli Mal (madde) Taşınmasına yönelik özel ihtiyaçlara ya da teknik ilerlemelere yönelik talepler doğrultusunda “Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Taşımacılık Komitesi, Çalışma Partisi, Tehlikeli Malların (maddelerin) Taşınması” (United Nations Inland Transport Committee Working Party on the Transport of Dangerous Goods veya WP15) adı altında düzenlediği toplantılarla gerekli düzenlemeleri yapmakta ve son rakamı tek sayı ile biten yıllarda bu düzenlemeleri uygulanması amacıyla yayınlamaktadır.

WP15 toplantılarında Avrupa Ekonomik Komisyon üyeleri oy kullanabilmekte ancak ADR’ ye taraf ancak Avrupa Ekonomik Komisyon üyesi olmayanlar oy kullanamamaktadır. Bunun dışında toplantılara sadece üye ülke temsilcileri değil aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarından bazıları da katılabilmektedir.

Toplantılarda görüşülen konu başlıkları genel hatlarıyla şöyledir:

-          Tehlikeli Malların Taşınmasına Yönelik Sözleşmeler için değişiklik önerilerinin bildirilmesi

-          Önerilen değişikliklerin uygulanmasına yönelik idari ve teknik soruların ele alınması

-          Sözleşmelerin dünya çapında, farklı taşıma modları için geçerli kurallar ile uyumlu hale getirilmesi

Çalışmalar Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun yetkisi dahilinde karayolları (ADR), demiryolları (RID) ve iç su yolları (ADN) modlarında tehlikeli malların taşınmasına yönelik sözleşmeler için yapılmaktadır.

Bu çalışmalar olağanüstü bir durum oluşmadıkça her yıl mayıs ve kasım aylarında gerçekleştirilmektedir.

Peki bu teklifleri kimler ne şekilde veriyor bunu görebiliyor muyuz?

www.unece.org/trans/danger/danger.htm internet sayfasından ulaştığımız Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Taşımacılık Komitesi, Tehlikeli Malların Taşınması ana sayfası üzerinden bu bilgilerin hepsine ulaşabiliyoruz.

Bu sitede aynı zamanda GHS toplantılarına ilişkin bilgilere de ulaşabilmekteyiz.

Bunun yanında ADR Sözleşme eklerinde sıkça karşılaştığımız Testler Kriterler El Kitabına, ADN ve RID toplantı notlarına yönelik bilgilere erişerek bir sonraki dönemlerde karşılaşabileceğimiz değişiklikler hakkında önceden bilgi sahibi olabilmek mümkün.

 

Örneğin ADR 2017’ de gerçekleşecek değişikliklere ilişkin Mayıs 2015 itibariyle başlayan çalışmalarda hazırlanan dokümanları şöyle listeleyebiliriz.

Mayıs 2015

1.4.2.2 Başlığı altındaki taşıyıcı yükümlülüklerinde değişiklik teklifi (Romanya)

Çevre için tehlikeli maddeler için tünel kodu değişiklik teklifi (CEFIC)

Özel Hüküm 664 için değişiklik teklifi (İsviçre)

Sıvılaştırılmış Doğal Gazları yakıt olarak bulunduran tehlikeli madde taşıyan çekicilere ilişkin değişiklik teklifi (Almanya)

UN No 2814 ve 2900 için tünel kodu ve açıklama değişiklik teklifi (İsviçlre)

Sıvılaştırılmış ve Sıkıştırılmış doğal gazların yakıt olarak bulunduran tehlikeli madde taşıyan çekicilere yönelik değişiklik teklifi (AEGPLNGV Global)

Kasım 2016

5.4.2 başlığı altında bulunan ADR Büyük Konteyner veya Araç Ambalaj Sertifikası açıklamasında bulunan tutarsızlıkların düzeltilmesi hakkında teklif (Birleşik Krallık)

ADR 1.9.5.2.2 de bulunan Tünel kategorisi E için sadeleştirme ve yazım düzeltmeleri için teklif (Birleşik Krallık)

ADR 5.4.1.1.1 (f) alt başlığı için değişiklik teklifi (IRU)

Tehlikeli madde taşıyan çekicilerin elektrik sistemleri ile ilgili resmi olmayan çalışma grubu tarafından hazırlanmış değişiklik teklifi (Hollanda)

Sıvılaştırılmış ve Sıkıştırılmış doğal gazların yakıt olarak bulunduran tehlikeli madde taşıyan çekicilere yönelik değişiklik teklifi (AEGPLNGV Global)

Sıvılaştırılmış Doğal Gazları yakıt olarak bulunduran tehlikeli madde taşıyan çekicilere ilişkin değişiklik teklifi (Almanya)

ADR 1.1.3.1 a) maddesine yönelik değişiklik teklifi (İsviçre)

Özel Hüküm 664 için değişiklik teklifi (İsviçre)

ADR 7.5.5.2.1 tablosundaki patlayıcıların taşınmasına ilişkin miktar kısıtlamasına yönelik değişiklik teklifi (Fransa)

Mayıs 2016

1.4.2.2 Taşıyıcının Emniyet Yükümlülükleri için değişiklik teklifi (Romanya)

Özel Hüküm 664 için değişiklik teklifi (İsviçre)

ADR 1.1.3.6.4 ve 5.4.1.1.1 (f) için değişiklik teklifi (IRU)

Muaf olmayan UN No 3166, 3528, 3529 ve 3530 tehlikeli maddelerinin taşınmasını gerçekleştirecek araçlar için uygulanacak tünel kısıtlama kodları hakkında teklif (İsviçre)

Kömürün dökme taşınması hakkında teklif (EUROCOAL)

Tehlikeli Mal Taşıyıcılarının sınavlarındaki elektrik sistemleri soruları hakkında teklif (Almanya)

ADR 5.4.3' te bulunan Yazılı Talimatlara ilişkin değişiklik teklifi (İsveç)

Kasım 2016

ADR 1.1.3.6' ya istinaden 5.4.1.1.1 (f) maddesinde değişiklik teklifi (İsveç)

UN No 3375 Amonyum Nitrat ile karışık yüklenmesine izin verilmiş olan patlayıcıların MPÜB' lerde taşınmasına yönelik ADR 7.5.5.2.3 (f) maddesinde değişiklik teklifi (İsviçre)

ADR 7.5.1.1 ve 7.5.1.2' ye araç ekibinin eklenmesi hakkında değişiklik teklifi (Birleşik Krallık)

ADR Hız Sınırlandırma Cihazının ADR 9.2.5' e göre uygulamasına ilişkin değişiklif teklifi (Rusya Federasyonu)

ADR Tablo 9.2.1.1 hakkında değişiklik teklifi (Hollanda)

Kaza / Olay bildirimleri (ADR 1.8.5) hakkında değişiklik teklifi (Almanya)

ADR 9.7.6 Araçların Arka Koruması hakkında değişiklik teklifi (Almanya)

ADR 1.1.3.6' ya istinaden 5.4.1.1.1 (f) maddesinde değişiklik teklifi (IRU)

Sınıf 1 maddelerinin taşınmasına yönelik tasarlanmış EXIII araçların, araç onay sertifikalarındaki işaretlemeye yönelik değişiklik teklifi (Hollanda)

ADR 9.7.3' da belirtilen bağlantılarla ilgili gereksinimlerin değişikliği hakkında teklif (Norveç)

 

Bu çalışmalar dışında çalışma grubu içerisinde geçmişte gerçekleşmiş toplantılardan referans alınarak değişiklikler gerçekleştirilebilmekte ve toplantılarda konu başlığı olarak ele alınmaktadır.