CF

ADR Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (ADR TMGD)

 

Neden ADRTÜRK?

 

-  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı işi, ADRTÜRK’ün tek ve asli işidir.

- ADRTÜRK’ün Tehlikeli Madde Güvenlik Danışman ekibi, sektörün önde gelen kuruluşlarına hizmet vermiş yetkin profesyonellerden oluşmaktadır.


       Günümüzde uluslararası ve ulusal taşımacılığın artmasıyla birlikte, bu konuda alınması gereken güvenlik önlemlerinde de bir artış söz konusu olmuştur. Birçok maddenin taşınması, paketlenmesi, boşaltılması büyük bir dikkat ile yapılmalıdır. Zira tehlikeli maddelerin taşınmasında, bulundurulmasında, boşaltılmasında ortaya çıkabilecek bir problem hem doğaya hem insan sağlığına ciddi zararlar verebilir. Bu sebeplerden dolayı, bu taşıma işi yapan firmaların, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti almaları zorunludur. Birçok firma bu danışmanlara ciddi anlamda ihtiyaç duymaktadır. 

 

Bir "Danışman Ordusu" ile çalışmak isterseniz,

Randevulaşmak için;

Ofis Merkez          : 0212 534 8879

Müşteri Hizmetleri : 0850 304 9004

Mobil                    : 0532 240 6228

 

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir? Kimler Alır?

 

Tehlikeli maddeler ile herhangi bir şekilde bağlantısı olan, (üreten, ambalajlayan, depolayan, elleçleyen, yükleme-boşaltma yapan, taşıyan ve bazı ürünleri de belli miktarlarda kullanan) her işletmenin 30 Haziran 2015 tarihinden itibaren Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alması gerekmektedir. Bu belge Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesindeki Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü (TMKT, web sitesi: www.tmkt.gov.tr) tarafından, Bakanlığın Bölge Müdürlüklerinde verilmektedir.

 

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alan işletmeler; faaliyet alanlarına göre aldıkları belge doğrultusunda ihtiyaçlarına göre Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) hizmeti almak zorundalar. Bu hizmeti alırken dikkat etmeleri gereken ilk şey, kendi faaliyet alanlarına göre mevzuat araştırması yapmak ve işletmenin ADR Yönetmeliği ile birlikte diğer kanunlarla adaptasyonunun sağlanmasıdır. Çünkü Tehlikeli Madde sektörünü ilgilendiren ve sağlıklı yürütmek için bağlı bulunan tek mevzuat ADR Yönetmeliği değildir. ADR Yönetmeliğinin yanı sıra, çevre, atıklar, üretim ve iş güvenliği konularındaki kanun ve yönetmelikler, hatta Türk Ceza Kanunu da ADR Yönetmeliği ile doğrudan bağlantılıdır.  

 

 

YASAL MEVZUAT

 

Aşağıda, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hakkında yasal mevzuat hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Kimdir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı; Tehlikeli Malların Karayollarıyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Madde 4 v bendine göre: 

(TMGD) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının İfa edeceği görev ve nitelikleri ADR Bölüm 1.8.3’te belirtilen ve alması gereken eğitime istinaden Bakanlıkça yetkilendirilmiş gerçek kişiyi ifade eder.

ADR Bölüm 1.8.3’ e göre; 

(TMGD) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının asıl görevi, işletme liderinin sorumluluğu altında, işletmenin limitleri dahilinde uygun araçları ve faaliyetleri belirlemek ve uygun olan en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.

 

İşletme içerisindeki faaliyetler bakımından, bir danışmanın belirli görevleri şunlardır.

   Tehlikeli malların taşınması hususundaki zorunluluklara uygunluğun izlenmesi;

   Tehlikeli malların taşınması hususunda işletmeye öneriler sunulması;

   Tehlikeli malların taşınması dahilindeki işletme faaliyetleri konusunda işletme yönetimine, yoksa yerel bir kamu kurumuna yıllık rapor hazırlanması. Bu gibi yıllık raporlar 5 yıl saklanır ve talep üzerine ulusal makamlara ibraz edilir.

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının görevleri, aynı zamanda işletme ile ilgili aşağıdaki uygulamaların ve yöntemlerin kontrolünü de içerir;

   Taşınan tehlikeli malların saptanmasını düzenleyen zorunluluklara uygunluk prosedürleri;

   Taşıma araçları satın alınırken, işletmenin taşınan tehlikeli mallara ilişkin özel zorunlulukları dikkate alıp almadığı;

   Tehlikeli malların taşıma, yükleme ve boşaltımında kullanılan teçhizatların kontrol yöntemleri;

   Mevzuatta yapılan değişiklikler dahil olmak üzere, işletme çalışanlarının uygun eğitimi ve bu eğitimin kayıtlarının saklanması;

   Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza ya da güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygun acil durum yöntemlerinin uygulanması;

   Araştırma yapılması ve gerektiğinde tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında meydana gelen ciddi kazalar, olaylar ya da ciddi ihlaller konusunda rapor hazırlanması;

   Kazaların, olayların ya da ciddi ihlallerin tekrar oluşmasına karşı gerekli önlemlerin uygulanması; - Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve kullanımına ilişkin olarak tehlikeli malların taşınmasıyla ilgili yasal kuralların ve özel gereksinimlerin ne ölçüde dikkate alındığı;

   Tehlikeli malların taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında detaylı bilgiye sahip olduklarının onaylanması;

   Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında yer alan risklere karşı daha hazırlıklı olmak için önlemler alınması; - Taşıma sırasında bulunması gereken dokümanların ve güvenlik teçhizatlarının, taşıma aracında bulunduğunu temin etmeye yönelik onaylama prosedürlerinin uygulanması ve bu doküman ve teçhizatların düzenlemelere uygunluğu;

   Yükleme ve boşaltma işlemlerini düzenleyen zorunluluklara uygunluğun temin edilmesine yönelik onaylama prosedürlerinin uygulanması;

   1.10.3.2’de belirtilen güvenlik planının bulunması.