CF

Güvenlik Bilgi Formu SDS/GBF Hazırlama - ADR Türk Danışmanlık Hizmetleri

Güvenlik Bilgi Formu SDS/GBF Hazırlama

MSDS, Material Safety Data Sheet kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Türkçe anlamı Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’ dur.

Patlamadan Korunma Dökümanı - ADR Türk Danışmanlık Hizmetleri

Patlamadan Korunma Dökümanı

Patlamadan Korunma Dokümanı nasıl hazırlanır? İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden, çalışanları korumak için patlamadan korunma dokümanı hazırlanır.

Kimyasal Risk Analizi - Kimyasal Risk Değerlendirme - ADR Türk Danışmanlık Hizmetleri

Kimyasal Risk Analizi - Kimyasal Risk Değerlendirme

Kimyasalların oluşturacağı risklerin önemi tartışmaya kapalı bir konudur. Bu risklerin önüne geçebilmek adına öncelikle Risk Analizleri yapılmalıdır.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi TMFB - ADR Türk Danışmanlık Hizmetleri

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi TMFB

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB); bir takvim yılı içerisinde tehlikeli maddeyle net olarak 50 ton ve üstü işlem gerçekleştiren firmaların alması gereken bir yetki

(Malzeme) Güvenlik Bilgi Formu (M)SDS/(M)GBF - ADR Türk Danışmanlık Hizmetleri

(Malzeme) Güvenlik Bilgi Formu (M)SDS/(M)GBF

Güvenlik Bilgi Formları, kullanıcıyı kimyasal hakkında doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlikeleri ve riskleri

Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi TMUB - ADR Türk Danışmanlık Hizmetleri

Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi TMUB

Tehlikeli madde uygunluk belgesi (TMUB) almak isteyen kıyı tesisleri, bu Yönerge hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.