CF

TMGD ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ÖNERİLERİMİZ
 

 Değerli TMGD’ler ve TMGD adayları;

ADRTürk ekibi olarak, Mayıs 2013’te “Tehlikeli Madde (mal)” sektörüne girdiğimiz günden itibaren vizyonumuzu ülke insanının gelişimi üzerine kurguladık. Bu bağlamda sektöre ve ülke insanına her fırsatta özgün katkılar sağlamaya çalışarak yolumuza devam ediyoruz. Tehlikeli Madde (mal) konusundaki her gelişmeyi yakından takip ederek olumlu veya olumsuz her durumu incelemekteyiz.

 

TMGD Tebliğini incelememiz sırasında TMGD’lerin “çalışma prensipleri” konusunda; “beş işletme ile sözleşme yapabilir” ifadesi dışında hiçbir konuya değinilmemiş ve adeta “başıboş” bırakılmış olduğunu gördük. Bu durumun birçok sakıncası vardı ve çoktan, bazı kötü niyetli işletmeler ve şahıslar bundan faydalanmaya başlamışlardı bile. Bu işi ek iş olarak düşünen birçok TMGD’nin belgelerini ucuza kiralayarak (onları ucuzlaştırarak) hem onlardan faydalanıyorlardı, hem de Tehlikeli Madde (mal) piyasasında haksız rekabete neden olarak hizmet kalitesini düşürüyorlardı. Durum böyle olunca; Bu işi “asıl iş” olarak düşünen ve yapmak için can atan TMGD’ler olumsuz etkileniyorlar ve rekabet güçleri kayboluyordu. Bu konuları masaya yatırdık ve adaletli bir çalışma ortamı oluşturma adına, TMKT Düzenleme Genel Müdürlüğü’ndeki bazı yetkililere aşağıda size anlattığımız bu çalışmamızı bir sunum halinde takdim ettik.

Biz, ekip olarak bu düzenlemenin hepiniz tarafından olumlu yönde değerlendirileceğinden ve açılan kampanyaya bu anlamda destek vereceğinizden eminiz. Lütfen dikkatlice okuyunuz. Amacımız; bazı işletmeler ve kişiler tarafından oluşturulmaya çalışılan haksız rekabet ortamının ek iş olarak TMGD olmayan “Asıl işleri TMGD olan” arkadaşlarımız lehine eşit rekabet ortamına dönüştürülmesidir.

TMGD’lerin çalışma prensipleri hakkında (bizce) eksikler ve karşı öneriler;

Sorun 1; Bu tebliğde; istihdam oluşturabilmek mümkünken, kişilere ek gelir vaadinde bulunan ve onların elindeki değerli işi/belgeyi değersizleştirerek kendi faydalarına bir hizmet kalitesini de değersizleştirme eğiliminde olan organizatörler türemiştir.

Bu durum TMGD’lerin sömürülebilmesine yol açmaktadır.

Sorun 2; Ayrıca farklı meslek gruplarının TMGD’ler üzerinden kendi faaliyet alanlarına haksız katkı sağlamakla birlikte bu durum TMGD hizmetini olumsuz etkilemektedir.

 Bu duruma en iyi örnek mevcut bazı OSGB’lerin İSG hizmeti yanında başka bir hizmet vermeleri yasak olmasına rağmen TMGD hizmetini de bir takım oyunlarla verebilmeleridir.

Bu örnekler Kalite Danışmanlık Şirketleri, Eğitim Kurumları gibi örneklerle çoğaltılabilir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Hizmet Vereceklerin (TMGD) çalışma prensiplerinin Düzenlenmesi

a. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Tebliği’ne; ‘’Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı İşletmesi Belgesi’’ alınarak kurulabilecek bir işletme tanımının yapılması (Şahıs işletmesi, limited şirket, anonim şirket…)

b. Çalışma ve hizmet sözleşmelerine ilişkin tanımların yapılması

 

Tanımlar hakkında önerilerimiz

1- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı İşletmesi (TMGDİ): İfa edeceği görev ve nitelikleri ADR/RID’ ın 1.8.3 referansında belirtilen ve Bakanlık tarafından Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı İşletmesi Faaliyet Belgesi düzenlenerek yetkilendirilen tüzel kişiyi (Şahıs işletmesi, limited şirket, anonim şirket…). - (Bu uygulama kayıt dışı çalışmayı engelleyecek ilk adımdır. TMGDİ alan işletme bazı kriterlere sahip olacaktır ve belli sayıda TMGD çalıştırması gerekecektir. Yani İstihdam sağlayacaktır. Bu TMGD’ler sadece bu işletmeye kayıt olduğundan Başka yerde çalışamayacaklardır. Bu aynı zamanda başka meslek sahiplerinin bu işi yapmasını engelleyecektir).

2- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı İşletmesi Faaliyet Belgesi (TMGDİFB): Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti vermek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen işletmelere verilen faaliyet belgesini, - (Böylece Herkes ortaya atlayıp “Ben TMGD Şirketiyim diyememeli, OSGB’ler bu belgeyi alamamalı, belgeyi alma kriterleri kesin ve net olmalı).

3-  Belirli Süreli Sözleşme: Bir TMGDİ’ne bağlı olarak onun adına hizmet vermek için veya bireysel olarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti veren kişinin TMGD Hizmeti alan işletmeler ile yapmış olduğu sözleşmeyi ifade eder. - (Bu sözleşme; TMGD’lerin belgelerini kiralamayı engeller ve çok önemlidir. Bu işten sadece bazı fırsatçıların değil, herkesin beklediği geliri elde etmesini sağlar).

4- Daimi Sözleşme: TMGD Hizmeti alan bir işletme bünyesinde, yalnızca o işletmeye ve varsa şubelerine Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti veren kişinin hizmet verdiği işletme ile yapmış olduğu sözleşmeyi ifade eder. - (Bu sözleşme TMGD’ler eğer bir şirkette kadrolu çalışıyorsa dışarıdan ek iş yapmasını engeller).