CF

Tehlikeli Madde Bülten ilk sayı

Değerli Okuyucularımız,

Öncelikle sektörümüzün içinde bulunduğu durumu iyi analiz etmeden, doğru tespitler yapmadan, bunları dile getirmeden ve taşın altına hep birlikte elimizi koymadan, bir ilerleme sağlanamayacağını, geride bıraktığımız süreç açıkça göstermiştir. Rekabet, elbette olmalıdır ve hatta kalite yarışı, sektörü ileri taşıyacak, en önemli unsurlardan biridir. Rekabet, birlikte aynı yöne bakmaya engel değildir. Unutulmamalı ki, hepimiz aynı gemideyiz ve su aldığında, içindekilerin hepsi, sektörün bütün unsurları zarar görür. Bu anlayışla, sektörü sahiplenmek, katkı sunmak, ilerlemesini, hatta ileri medeniyetleri geçmesini sağlamak, yükseltilecekse, sesimizi birlikte yükseltmek görevimiz olmalıdır.

Peki, bu nasıl sağlanır?

Farklı yapı, geçmiş ve görüşlere sahip insanların aynı hedef için bir araya gelebilmeleri ve sesleri farklı da olsa bir arada olabilmeleri mümkün müdür(?)

Evet, mümkündür. Farklı görüşler, bu sektörün gelişmesi için bir fırsattır. Yeter ki bu doğru platformda yapılabilsin ve temelde aynı yöne bakılabilsin.

Doğru platform, asla sanal alem değildir. Yaptırım gücü olmadığı gibi, kişileri bağlayıcılığı da yoktur. Uzun bir araştırma sürecinin sonunda, bu platformun bir yayın organı olması gerekliliğini gördük. İçinde bulunduğumuz çağ, medya çağıdır ve sektörümüzün bir medya organına ihtiyaç duyduğu muhakkaktır. Medya organları, yön tayin eder, bağlayıcılıkları vardır ve gelişime katkı sağlar. Bu Medyada çıkaracağımız ses, bağlayıcı olacaktır. Yükselmesi gereken yerde, hep birlikte çığlık olacaktır. Bir çığlığa kayıtsız kalınması, bir sonraki sayıda daha büyük bir çığlık atmak demektir.

Hep birlikte sahiplenmemiz gereken bu yayın organının, en önemli ilkesi; adil ve herkese eşit mesafede olmasıdır. Bu sektöre faydası dokunacağını düşündüğümüz herkes dergimizde düşüncelerini özgürce paylaşabilecektir.

 Her sayımız, düzenli olarak ilgili kurum ve kuruluşlara ve lisansını almış tüm Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarına digital olarak ulaştırılacaktır.

Danışmanların bize ilettiği problemlerini, düşüncelerini her sayımızda yayınlayacağız. İlk sayımızdan herkesin haberdar olmaması, dolayısıyla görüşleri ile bu sayıda yer almamış olmaları çok doğal. İkinci sayımızda, aykırı bile olsa, yayımlanmak üzere bize ulaştırılan her görüşe yer vereceğimizi buradan belirtmek istiyorum.

Dünyadaki sektörel yayın organlarının işleyişi de gösteriyor ki, bir medya organı olmadan, etkili olunamıyor. Birlikteliğimizle yükselecek olan bu sesin, kısa zamanda ne kadar etkili olacağını hep birlikte göreceğiz. Bir sektörel derginin doğma aşamasında ne kadar zorlanacağını öngörüyorduk. Hele hele hakkında bilinen şeylerin çok da net olmadığı, bilenlerin de bir köşede "bilinmeyi bekledikleri" bir sektörü temsil edecek olan bu medya kanalının, hangi zorluklarla karşılaşacağını az çok tahmin ediyorduk. Neyse ki; görüş istediğimiz sektör temsilcilerinin hemen hemen hiçbiri beni kırmadı ve katkılarını esirgemediler. Ben hepsine tek tek teşekkür ediyorum. İçlerinde abilerim, hocalarım, arkadaşlarım ve en önemlisi de bu sektöre adadıkları yürekleri vardı.

Ülke insanına değer katmak için varız, siz de bizimle olun.

Saygılarımla!

Hadi Gökhan Durmuş