CF

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi (ADR TMGD)

 TMGD Eğitimi için, Neden ADRTÜRK?

 

-    Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı işi, ADRTÜRK’ün tek ve asli işidir.

-    ADRTÜRK’ün ulusal bir çözüm ağı ve ilgili kuruluşlar ile uluslararası bağlantıları vardır.

-    Eğitim ve danışmanlık hizmetleri, profesyonel ve yetkin kişiler tarafından verilmektedir.

-    ADRTÜRK eğitim verdiği danışmanlar için staj ve iş edinme konusunda destek olmaktadır.

 

Kayıt ve bilgi için;

Ofis Merkez : 0212 534 8879

Müşteri Hizmetleri : 0850 304 9004

Mobil : 0532 240 6228

 

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

(Tehlikeli Mal Ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü)

 

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI (TMGD)

2018 YILI SINAV TAKVİMİ DUYURUSU

 

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliği çerçevesinde yapılması planlanan TMDG Sınavlarına ilişkin, sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihlerini gösteren sınav takvimi aşağıda belirtilmiştir.

 

 

2018 YILI TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI (TMGD) SINAV TAKVİMİ

SINAV TARİHİ

PARA YATIRMA BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ

BAŞVURU BİTİŞ

TARİHİ

EĞİTİM TAMAMLAMA TARİHİ

Para Yatırma Son Tarihi

29 NİSAN 2018

16 MART 2018

30 MART 2018

27 MART 2018

03 NİSAN 2018

14 TEMMUZ 2018

01 HAZİRAN 2018

13 HAZİRAN 2018

11 HAZİRAN 2018

19 HAZİRAN 2018

01 ARALIK 2018

18 EKİM 2018

02 KASIM 2018

30 EKİM 2018

05 KASIM 2018

 

 

1)      29 NİSAN 2018 TMGD SINAVI İÇİN,

 

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen Eğitim Merkezleri tarafından 27 Mart 2018 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar 30 Mart 2018 tarihi saat 24.00’e kadar 29 Nisan 2018 tarihinde saat 10:00’da yapılacak TMGD sınavına başvuru yapabilirler.

 

2)      14 TEMMUZ 2018 TMGD SINAVI İÇİN,

 

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen Eğitim Merkezleri tarafından 11 Haziran 2018 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar 13 Haziran 2018 tarihi saat 24.00’e kadar 14 Temmuz 2018 tarihinde saat 10:00’da yapılacak TMGD sınavına başvuru yapabilirler.

 

 

3)      01 ARALIK 2018 TMGD SINAVI İÇİN,

 

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen Eğitim Merkezleri tarafından 30 Ekim 2018 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar 02 Kasım 2018 tarihi saat 24.00’e kadar 01 Aralık 2018 tarihinde saat 10:00’da yapılacak TMGD sınavına başvuru yapabilirler.

 

 

 

 

NOT:  

1.      Bakanlık gerektiğinde sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.

2.      Bakanlık ihtiyaca göre TMGDE Sınavı için ayrıca duyuru yapacaktır.

3.      Sınava katılanlar sınav başvurusu sırasında sınav yeri için il tercihi yapacaklardır.

4.      Sınav yapılacak illerde başvuru sayısı 250 kişiyi geçmediği takdirde, bu başvurular en yakın ile kaydırılacaktır.

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA :

1)   Eğitim Merkezlerinden eğitim almış ve Bakanlığımızca eğitimi onaylanmış kişiler kendi (e-devlet) şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan  “TMGD Başvuru/Güncelleme” kısmından veya TMGD eğitimi aldıkları eğitim merkezleri tarafından en son altı ay önce çekilmiş (yüz hatlarının tamamı gözükecek şekilde ve renkli)  resimleri taranarak kamu.turkiye.gov.tr adresinden müracaatta bulunabilirler. Kendilerine ait resimleri taranmamış olan adaylar sınava alınmayacak olup, sınava alınmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır. 

Sınav başvuru bitiş tarihinden önce Bakanlığımız evrak kaydına giren kursiyerlerin resim düzeltme talepleri işleme alınacak olup, sınav başvuru tarihinden sonra yapılan resim düzeltme talepleri bir sonraki sınav için dikkate alınacaktır.

Eğitim kurumunun kapatılmış olması halinde sınav başvurusu yapacak kişi kendi şifresi veya herhangi bir eğitim kurumu aracılığıyla müracaat edebilecektir.

 

2)   Sınav ücreti, sınava girecek olan şahsın T.C. kimlik numarası belirtilerek Halkbankası’na yatırılacaktır. Ayrıca, sadece sınavı kazanan kişiler T.C. kimlik numarasını belirtilerek TMGD Sertifika için 715 TL.(2018 yılı için) ücreti de Halkbankası’na yatıracaklardır.

 

 

3)   Sınav müracaatında bulunmuş ancak sınav ücretini yatırmayanlar adına sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek ve bu kişiler sınava kabul edilmeyeceklerdir.

 

 

4)   Adaylar, sınav giriş belgelerini http://www.turkiye.gov.tr  adresinden e-devlet şifreleri ile veya sertifikalarını aldıkları eğitim kuruluşları aracılığıyla http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden temin edebilirler. Adaylara ayrıca posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadır. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler sınava giremezler.   

 

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMLERİ

            Tehlikeli maddeler ile herhangi bir şekilde bağlantısı olan, (üreten, ambalajlayan, depolayan, elleçleyen, yükleme-boşaltma yapan, taşıyan ve bazı ürünleri de belli miktarlarda kullanan) her işletme 30 Haziran 2015 tarihinden itibaren “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı” (“TMGD“) ile çalışmak veya bu konuda danışmanlık hizmeti veren firmalardan hizmet almak zorundadır.

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının görevi nedir?

ADR Yönetmeliği 1.8.3 - "Danışmanın asıl görevi; Tehlikeli Madde ile ilgili faaliyet gösteren işletme liderinin (Genel Müdür, Şirket Müdürü, Yönetim Kurulu Başkanı) sorumluluğu altında, işletmenin limitleri dahilinde uygun araçları ve faaliyetleri belirlemek ve uygun olan en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır”.

 

Kimler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olabilir?

Öncelikle; herhangi bir üniversitenin 4 yıllık bir bölümünden mezun olan herkes "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı" olmak için eğitim merkezimize başvurabilir. Siz de bir lisans mezunuysanız danışman olmak için eğitim merkezimizde eğitim alabilirsiniz.

“Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Belgesi”ne sahip olduğunuzda Dünya üzerindeki ADR Yönetmeliği’ne taraf olan 48 ülkede size çalışma imkanı bulabilirsiniz. Biz de aynı zamanda bir danışmanlık firmasıyız ve bünyemizde çok sayıda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı çalıştırıyoruz/çalıştıracağız.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimi bütün eğitim kurumları tarafından asgari 49 ders saati olarak uygulanmaktadır (TMGD Yönetmeliği).TMGD eğitimi için bu süre bize göre yeterli değildir. Adaylarımıza ilk sınavda başarılı olabilmeleri için bütün imkanlarımızı sunuyoruz. Bunların arasında 40 saat telafi ve tekrar eğitimleri, mesai saatleri içinde sınırsız etüt imkanı, sınav haftası 8 adet deneme sınavı ve on-line deneme sınavı ve test imkanı da var. Daha detaylı bilgi verebilmek adına sizler için hazırladığımız ücretsiz sunuma katılabilirsiniz. Eğitim kontenjanımız kısıtlıdır!

 

  

 

YASAL MEVZUAT

Aşağıda, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hakkında yasal mevzuat hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

DUYURU

Bakanlığımızca, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı(TMGD) ADR eğitimlerine ilave olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD) RID ve tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD) IMDG Kod eğitimleri de vermek üzere eğitim kuruluşları yetkilendirilmiştir.

 

09.07.2016 Tarihli Bakanlık Duyurusu

08 Ekim 2016 tarihinde yapılması planlanan TMDG sınavında TMDG RID ve TMGD IMDG kod sınavı da yapılacaktır. Sınava, TMDG ADR sertifikasına sahip olup, yetkili eğitim kuruluşlarından TMDG RID ve TMGD IMDG Kod eğitimi almış ve 2016 TMGD Sınav Takvimi Duyurusunda belirtilen süre içerisinde eğitimini tamamlayan kişiler girebilecektir. Sınavda, 2015 RID ve 2014 IMDG Kod dokümanları kullanılacak olup, katılımcılara 20 adet RID ve 20 adet IMDG Kod sorusu sorulacaktır.

 

İlgililere duyurulur.

Online başvuru için yukarıdaki "online başvuru" formundaki kısa bilgileri doldurup bekleyebilirsiniz.

 

İşletmelerin (TMGD) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ile çalışma veya onlardan hizmet alma zorunlulukları Birleşmiş Milletler çatısı altında yürütülen ADR Yönetmeliği’ne dayanmaktadır. 1968 Yılından bu yana Avrupa’da uygulanan bu anlaşmaya Türkiye 2010 Yılında imza atarak taraf olmuştur. Toplamda Avrupa ve Asya’da 48 ülke bu anlaşmaya imza atarak ADR Yönetmeliğine uyum sağlayacağını, bu hükümlere göre Tehlikeli Madde faaliyetinde bulunacağını taahhüt etmiştir.

ADR Yönetmeliği; ülkemizdeki diğer yasalar gibi “ulusal” bir yasa değil, “uluslar arası” bir yasadır. Bundan dolayı yaptırımları ve uygulamaları farklıdır. Denetimi ve gözetimi Birleşmiş Milletler- BM ( United Nations- UN ) tarafından yapılmaktadır. Türkiye; 2010 Yılında taraf olduğu bu anlaşmanın alt yapısını aynı tarihten itibaren hazırlamaya son derece iyi niyetli bir şekilde başlamıştır. Bu çalışmalar, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü (TMKT) tarafından yürütülmektedir. (Detaylı bilgiler www.tmkt.gov.tr adresinden alınabilir).

Bu hazırlıklar içinde öncelikle;

            Gerekli Kanunlar ve bu kanunlara bağlı yönetmeliklerin hazırlanması,

            Tehlikeli Madde ile iştigal eden firmaların bilgilendirilmesi,

            Tehlikeli Madde taşıyan araçların şoförlerinin eğitilmesi için gerekli “Eğitmenlerin” yetiştirilmesi ( Piyasa şartları gözetilerek belli sayıda yetiştirilmiştir) ve şoförlerin eğitilmesi suretiyle belgelendirilmesi (ADR/SRC5 Belgesi),

            “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi” (TMFB) aldırılarak tehlikeli madde ile iştigal eden işletmelerin kayıt altına alınması,

            Kayıt altına alınan firmalarda çalıştırılmak üzere Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Eğitmenlerinin yetiştirilmesi ( Piyasa dengesi gözetilerek kısıtlı sayıda),

            Denetim ekiplerinin eğitimleri, (Yol Kenarı Denetim İstasyonu çalışanlarının)

            Son olarak da “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı” yapacak kişilerin yetiştirilmesi. (Bu konuda da diğer konularda olduğu gibi piyasa dengeleri gözetiliyor).

 

TMKT tarafından bütün hazırlıklar tamamlandı. Kendi hazırlıklarını yapabilmeleri için Sektöre tanınan süre 30 Haziran 2015’de sona erdi. Artık tehlikeli madde ile iştigal eden işletmelerin TMGD’den (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı) hizmet alma zorunlulukları başladı. Denetimler TMKT tarafından Kasım 2015 İtibarı ile hızlandırıldı.