CF

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu- TMGDK

    Neden Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu ADRTÜRK

 

ADRTÜRK; “Bütünleşik Tehlikeli Madde Yönetimi” uygulamaktadır:

 

  

Bağımsız Denetim

Belgelendirme

Eğitim

Danışmanlık

  

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti, ADRTÜRK’ün tek ve asli işidir. Kendi vizyon ve misyonuna uygun olarak hizmet vermektedir. Birincil amacı; Tehlikeli Maddelerin doğaya karışması bağlamında önleyici ve uygulanabilir tedbirler almak ve bu süreçleri denetlemektir.

ADRTÜRK; bünyesinde çalıştırdığı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarını kendi kursiyerlerinin arasından seçiyor. Onları birinci sınıf birer danışman olarak yetiştirmek için 12 ayrı eğitime tabi tutuyor. Son derece faydalı “Saha Eğitimleri” vererek, onların staj yapmalarına imkân tanıyor.

ADRTÜRK’ün Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ekibi, sektörün önde gelen kuruluşlarına hizmet vermekte olan konusunda uzman profesyonellerden oluşuyor.

ADRTÜRK; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarına, “Danışma Kurulu” ile destek vermektedir. ADRTÜRK Danışma Kurulu; elli yaş üstü, uluslararası ve ulusal holding ve büyük işletmelerde yönetim kurulu üyesi, genel müdür, müdür olarak çalışmış, üstün mesleki tecrübeye sahip, iletişim becerileri yüksek, bilgi ve tecrübelerini paylaşmaktan keyif alan ve TMGD’lere önemli firmalarla iletişim kurmalarında destek olan üst düzey yöneticilerden oluşmaktadır.

  

ADR Yönetmeliği'ne bağlı olarak çıkarılan yönetmelikte değişiklik amacıyla 19.04.2017 Tarihinde yayınlanan yönergeye göre “Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelik” gereği, artık TMGD Hizmeti (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti) veren firmalar TMKT’den “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu Yetki Belgesi” almak zorundadır. ADRTÜRK Bu konuda gereken yapısal değişikliği tamamlamıştır.

 

Günümüzde uluslararası ve ulusal taşımacılığın artmasıyla birlikte, bu konuda alınması gereken güvenlik önlemlerinde de bir artış söz konusu olmuştur. Birçok maddenin taşınması, paketlenmesi, boşaltılması büyük bir dikkat ile yapılmalıdır. Zira tehlikeli maddelerin taşınma, ambalajlanma, yüklenme, boşaltma ve bulundurulmasında, ortaya çıkabilecek bir sorunlar hem doğaya hem insan sağlığına ciddi zararlar verebilir. Bu sebeplerden dolayı, bu faaliyetlerin içinde olan firmaların Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti almaları zorunludur. Birçok firma bu danışmanlara ciddi anlamda ihtiyaç duymaktadır.