CF

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu

 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu nedir? TMKT’nin 19.04.2017 Tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ"de belirtildiği gibi; (TMGDK) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu: Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilmiş kuruluştur.

TMGDK’da çalışan TMGD’ler sekiz (8) ayrı işletme veya lokasyona hizmet verebilecekler. TMGDK’da çalışan tehlikeli madde güvenlik danışmanları kadrolu olarak çalışacak olduklarından, sosyal güvenlik hakları TMGDK’lar tarafından sağlanacaktır.

TMKT Yetkili personeli, son derece iyi niyetle davranmış, düzenledikleri bu uygulamada konuya objektif olarak bakabilmiş ve TMGD’leri ortada kalmaktan kurtarmıştır. Bu tabir hoşumuza gitmeyebilir. Bununla beraber, bu tarihe kadarki sosyal medya paylaşımları tam da bu tabiri tarif ediyor.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları; bu uygulamanın getirdiği yeniliklerden biri olan “bireysel çalışmama” durumu ilk bakışta özgürlüğünüzü kısıtlamış gibi görünse de size verdiği diğer güvencelerle bunu fazlasıyla telafi etmiştir. Şöyle ki;

·       Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Belgeleri kiralanmaktan kurtulmuş oldu.

·       TMGD’ler Sosyal Güvence altına alınmış oldular.

·       Başka meslek kuruluşları TMGD’ler üzerinden haksız gelir elde edemeyecek bir ortam oluştu.

·       Hizmet kalitesinin yükselmesi için bir fırsat gelişti.

·       İstihdam artışı için bir fırsat oluştu.

·       TMGD’ler 5 yerine 8 işletmede hizmet verebilecek.

·       Eğitim kurumlarının Danışmanlık hizmeti verememesi de geniş bakıldığında doğru bir karardır.

·       En önemli gelişme ise rekabet ortamının eşit hale getirilmesi oldu. Bireysel çalışan TMGD’ler hizmet kalitesini yakalayabilirken, Danışmanlık Kuruluşları (Şirketleri) doğru fiyat verebilecek hale geldiler. Yani sektör aktörleri eşit rekabet ortamını yakalayabildiler.

Hayırlı olsun.