CF

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı TMGD Saha içi Eğitim Programları Hakkında

       Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının (TMGD); sektöre girdikleri günden beri en çok sordukları sorulardan bir şu: “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları görevlerini(?) nasıl yapacak?” olmuştur. Çünkü birçoğu kitaptaki konu başlıkları dışında bir şey bilmediklerinin farkındaydılar.

       Bu boşluğu doldurmak amacıyla, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Sınavında başarılı olanlar için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi veren ya da sektörde kendini tecrübeli olarak ön plana çıkaran kişiler tarafından bazı çözüm önerileri sektörde yeni kapılar açmaya başladı.

Bu kişi ve kurumlar, “Saha Eğitimi” adıyla başlattıkları girişimleri güzel bir şekilde devam ettirmekteler ve bu girişimlerinden de oldukça iyi bir gelir elde ediyorlar(!)

       Peki, gerçekten “Saha Eğitimi” adı altında verilen bu eğitim hizmetleri, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının ne yapacağına ilişkin gerekli tecrübeyi sektörün yenileri için sağlayabilecek miydi?

       Bu konuyu açmadan önce belirtmeliyim ki; olay arz-talep meselesidir ve çağımızın en değerli öğesi olan “BİLGİ”’ nin değeri hiçbir şekilde yadsınamaz, hiç kimse bilgiye bedelsiz ulaşamaz!

       Yani, yazımın tecrübe sahibi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları ve TMGD Eğitim kurumlarının kazançlarıyla alakalı olmadığını net bir şekilde belirtmek isterim.

       Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) içeriğinde bulunan konular için 49 saatlik bir eğitimin yetersiz olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz.

       En basit haliyle bu olayın açıklamasını yapmak gerekirse,

       Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü (TMKTDGM) internet sayfasında (www.tmkt.gov.tr) bulunan mevzuatlarının dahi anlatımlarının günlerce sürebileceğini düşünüyorum.

İlgili mevzuatlara şöyle bir göz atalım neler varmış(?)

Kanun olarak;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Göreleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Limanlar Kanunu, Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun, Kıyı Kanunu, Karasuları Kanunu

Kabahatler Kanunu, Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, Deniz İş Kanunu

Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun

Deniz Çevresinin Petrol VE Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun

Çevre Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu

 

 

Yönetmelik olarak;

 

 

 

Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslar Arası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği

Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Limanlar Yönetmeliği

Uluslarası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

SOLAS ve MARPOL Sözleşmelerine Göre Bildirimlere İlişkin Yönetmelik

Liman Devleti Denetimi Yönetmeliği

Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Dökme Yük Gemilerinin Güvenli Bir Şekilde Yüklenmesi ve Boşaltılması Hakkında Yönetmelik

Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

 

Yönergeler;

 

 

 

Genel Müdürlük Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi

Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge

Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şöförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi

Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge, Ekleri ve Başvuru Formu

Radyoaktif Madde İçeren Paketlerin Havaalanlarında Geçici Depolanmasına Dair Yönerge

Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi

 

Genelgeler;

 

 

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdam Edilmesine İlişkin 2016/TMKTDGM-01 Genelgesi

Yol Kenarı Denetimi Genelgesi (2014/TMKDGM-02)

IMDG Kod Eğitim Genelgesi

Yeniden Değerleme Oranın Uygulanması Genelgesi (2016/TMKTDGM-01)

SRC-5 ve TMGD Eğitimleri ile İlgili Genelge( 2015/TMKTDGM-02/EĞİTİM)

Genelge-2010-Kugm-09 MYB

Genelge-2009-Kugm-15-Mesleki Yeterlilik (Mesleki Yeterlilik Eğitimi ve Yetki Belgesi)

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması, Yükletilmesi, Boşaltılması ve Depolanmasına Ait 505 Numaralı Genel Emir

 

Tebliğ olarak;

 

 

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ

 

Talimatlar;

 

 

 

IMDG Kod Uygulamaları 2

INF Kod Uygulamaları 2

Demir Cevherinin IMSBC Koda Eklenmesi

IMSBC Kod Uygulamaları

Sabit Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri

Tehlikeli Madde Rehberi

 

       Bunların dışında Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu’ nun 1.5 Geçici İstisna kararları ve diğer kararlarını da katarsak işin boyutu biraz daha değişiyor.

       Bazı itirazları duyar gibiyim şimdiden “Ne kadar mevzuat varsa koymuşsun, biz sadece karayolu ile taşımacılığa yönelik Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı’ yız, diğerleri bizi ilgilendirmez” gibi…

       Şimdi öncelikle gözümüzü korkutmayalım. Ancak sadece Karayolu ile ilgili Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı yapsanız dahi bunların yerini bilmelisiniz. Neyi nerede bulmanız gerektiğini bilmelisiniz. En azından bir kere okumalısınız.

       Hani sınav öncesi her birimiz ADR kitaplarında etiketleme sistemi yapmıştık. Benzer sistemle yine burada da kendimize özel bir çalışma alanı oluşturmalıyız.

       Şimdi bir formülasyon yapmalıyız kendi içimizde. ADR Eklerinde bulunan Tablo A’ da yaklaşık olarak 2900 adet UN No var. Sayısı azımsanmayacak kadar da mevzuatımız var. Bu mevzuatlar ve ADR Eklerinde bulunan hükümler birleşince karşımıza devasa bir çözüm çıkıyor.

Bu çözüme ulaşmak nasıl olmalıdır?

       Saha Eğitimi kapsamında verilen eğitimlerin süreleri düşünülünce ister istemez bu eğitimlerin aslında yetersiz kalabileceği düşüncesine kapılıyorum.

       Bir dostumuzun almış olduğu Saha Eğitimi esnasında sadece tankerlerle ilgili bilgiler edinip, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı için sözleşme yaptığı şirkette parsiyel taşımacılıkla karşılaştığında çekebileceği sıkıntıları göz önüne getirmeliyiz. Ya da tam tersi olabilir.

       Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinde belirtilen faaliyetleri açısından şirketler göz önünde bulundurulduğunda da benzer şeylerle karşılaşmak olağan kalacaktır.

       Nasıl ki; her Tehlikeli Madde için özel bir işlem yapıyorsak, faaliyetleri açısından da her işletmeye hatta tehlikeli madde ile ilgili operasyonlarda bulunan personele özel bildirimler ve talimatlar hazırlamalıyız.

       Bunlar göz önüne alındığında Saha Eğitimi adı altında verilen eğitimlerin bir standart kapsamında verilmesi gerektiği sonucuna varılabilir. Bununla beraber, belirtmeliyim ki; yukarıdaki sebeplerden dolayı Saha Eğitimi’ nin standartlaştırılması pek de mümkün değil.

       Yani bu kadar mevzuatla beraber ADR’ nin harmanlanması çok basit şekilde anlatılabilecek bir şey değil. Zamanı ve konu dağılımı çok iyi bir şekilde belirlenmeli ki Saha Eğitimi’ni alan kişi Saha Eğitimi sonrasında hiçbir sıkıntı çekmeden gerek duyabileceği çözümlere ulaşabilsin.

       Tabi bu eğitimlere gerek kalmadan işlerini yapabilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları da yok değil. Bu arkadaşlarımız Danışmanlıklarını kendi çabalarıyla veya ekipleriyle vermekteler.

       Mevzuatlar arası bilgi çözümlemelerini kendi çabalarıyla öğreniyor ve ayakları daha sağlam bir şekilde yere basarak hareket ediyorlar. Bilgiyi edinmenin vermiş olduğu manevi hazzı mevzu bahis dahi etmiyorum. Tarif bile edemem:) Bu konuda sanırım derneklere büyük iş düşüyor.

Belki de “Saha Eğitimleri” yerine Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları’nın başvurması gereken doğru yol budur. Ne dersiniz(?)

Ömer Faruk Şaylan (TMGD)