İş Ahlakı Kuralları

1. Temel değerlerinden biri olarak; ADRTÜRK, diğerleriyle olan anlaşmalarında; bütünlüğün, sürdürülebilir iş büyümesi ve uzun vadeli başarılı ortaklıklar için ön gereksinim olduğuna inanmaktadır.

2. ADRTÜRK; üyeleri, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, iş ortakları ve topluluklarla yaptığı anlaşmalarda kendini adil ve dürüst olmaya ve yasalara uymaya adamıştır.

3. İç tüzük, politika ve prosedürlerinin sıkı uygulanması doğrultusunda:

  • ADRTÜRK, meşru satışlar ve pazarlama çalışmaları dışındaki, satışları arttırmaya yönelik diğer çalışmalara yasak getirmektedir.
  • ADRTÜRK; çalışanlarının, müşterilerinin, tedarikçilerinin ve iş ortaklarının ticari ve kişisel bilgilerini gizli tutmayı amaç edinmiştir.
  • ADRTÜRK çalışanlarının ve diğer temsilcilerinin, rüşvet olarak yorumlanabilecek para ve hediyeleri alması veya vermesi yasaktır;
  • ADRTÜRK; iş faaliyetlerini çevre açısından güvenli ve sürdürülebilir bir tutum içerisinde yönetmeyi amaçlamaktadır;
  • ADRTÜRK; çalışanlarının ve iş faaliyetlerinden etkilenebilecek diğer şahısların sağlık ve güvenliklerine öncelikli önem vermektedir;

4. ADRTÜRK; ilgili hizmet alanında uygulanan rekabet yasaları ve bu İş Ahlakı Kanunu doğrultusunda çeşitli pazarlarla aktif bir biçimde olmakla beraber, dürüst ve adil bir şekilde rekabet eder. Özellikle;

  • ADRTÜRK; direkt ticari alanların dışındaki hiçbir müşterisini veya tedarikçisini bir diğerinin üstünde tutmayacaktır;
  • ADRTÜRK; hiçbir kısıtlayıcı ticari uygulama ya da diğer rekabetçi olmayan tutumlar içinde bulunmayacaktır; ADRTÜRK çalışanları; rakiplerle olan sözleşmelerde, ADRTÜRK veya müşterileriyle ilgili gizli ve kişisel bilgileri ifşa etmeyecektir;
  • ADRTÜRK çalışanları; üçüncü şahısların, özellikle de rakiplerimizin konumunu ve itibarını zedeleyecek faaliyetlerde bulunmayacaktır;

5. Tüm ADRTÜRK Grubu firmaları ve çalışanlarının, bu İş Ahlakı Kanunu’na ve faaliyet gösterdikleri yetki alanlarında yürürlükte olan tüm kanunlara sıkı sıkıya uymaları gerekmektedir. ADRTÜRK, İş Ahlakı Kanunu’nun ihlali sonucunda çok ciddi bir inceleme yapacak ve herhangi bir ihlalin ispatlanması, çalışanın işten çıkarılmasına kadar varabilecek bir disiplin cezasının uygulanmasına yol açacaktır.

6. ADRTÜRK’ün tüm çalışanları bu İş Ahlakı Kanunu’na uyumluluğu sağlamaktan sorumluyken, ADRTÜRK ve Bölgesel Uyum yöneticileri de uygunluk ve olası ihlalleri denetlemekten sorumludurlar. ADRTÜRK çalışanlarının uygunsuz veya yasadışı tüm davranışlarına ilişkin iyi niyetli bütün rapor ve şikayetler (isimsiz ya da isme ithafen) Grup Uyum yöneticileri tarafından gereğine uygun biçimde araştırılacaktır.

7. ADRTÜRK çalışanları veya diğer şahıslar tarafından verilmek istenen rapor ve ihbarlar için, www.adrturk.com.tr adresinden online başvuru linki kullanılabiliyor.

8. ADRTÜRK politikasının bir şartı olarak, bu İş Ahlakı Kanununun, uygun ve ilgili görüldüğü takdirde ADRTÜRK danışmanları, tedarikçileri ve iş ortaklarıyla yapılan sözleşmelere dahil edilmesi planlanmaktadır. Ek olarak, Grup bünyesindeki tüm ilgili üst düzey yöneticilerin, bu İş Ahlakı Kanunu’nu anladıklarını ve onayladıklarını her yıl yazılı olarak teyit etmeleri gerekmektedir.