Basic Training

SRC5 Belgesi, ADR Belgesi (ADR Sürücü Eğitim Sertifikası) Nedir?

img

Temel Eğitim (SRC5/ADR Belgesi Temel Eğitim)

Avrupa’da ADR diploması olarak da bilinen “ADR Sürücü Eğitim Sertifikası” (Türkiye’de SRC5 Belgesi olarak bilinir), Avrupa içinde tehlikeli maddelerin taşınmasına izin verilen, Avrupa tarafından tanınan bir yeterlilik sertifikasıdır.

ADR’de belirtilen muafiyet sınırlarını aşan miktarlarda tehlikeli madde taşıyan bir aracın sürücüsü için ADR (SRC5 Belgesi) sertifikası zorunludur. Bizden alacağınız SRC5 Belgesinin uluslararası geçerliliği vardır. Avrupa’da iş bulabilir, yüksek ücretlerle çalışabilirsiniz.

Temel SRC5 Belgesi; ticari veya ticari olmasa da tehlikeli mal veya tehlikeli madde taşıyan araç sürücülerinin alması gereken bir belgedir.

Bu tür taşımacılık yapan şoförler SRC5 Belgesi (ADR Belgesi) almak zorundadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Yol Kenarı Denetim İstasyonları, Jandarma, Polis ve Maliye Bakanlığı memurları ve yetkilileri tarafından denetimi yapılmaktadır.

SRC5 Belgesi (ADR Belgesi), Karayolu Taşıma Yönetmeliği, özellikle de Tehlikeli Malların Uluslararası Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelik gereği Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan sürücülerin almak zorunda olduğu mesleki yeterlilik belgesidir.

Kurumumuzda eğitime katılan tüm adaylar başarılı olmuştur (%100 başarı)

SRC5/ADR Eğitmenimiz, H. Gökhan Durmuş; Türkiye’nin ilk ADR eğitmenlerindendir. 2013’ten bu yana yoğun olarak SRC5 Belgesi Eğitimleri vermektedir. SRC 5 Belgesi Eğitimlerine katılan bütün öğrencileri başarılı olmuştur.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı sektöründe çalışan şoförlerin alması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesi olan SRC5 Belgesi’ni almak için SRC3 veya SRC4 belgesi sahibi olması gerekli değildir.

 Temel Eğitimi SRC5 için“ 18+1 saat olarak uygulanır. SRC5 Belgesi 5 yıl geçerlidir.

Belge tarihinin biteceği son yıl 9 saatlik “SRC5 Yenileme Eğitimi” alındıktan sonra belge süreniz bitene kadar olan sınavlardan birinde başarılı olunmalıdır.

Bazı tehlikeli malların TANKER ile taşınması gerekir. Tehlikeli maddeleri Tanker ile taşıyacak olan şoförler “SRC 5 Temel Eğitim” aldıktan sonra “SRC5 Belgesi, Tanker Eğitimi” de almak zorundadır. Tank Eğitimi 12+1 saattir. Sınav toplam 40 Sorudan oluşur.

(ADR Sürücü Eğitim Sertifikası) SRC5 Belgesi – Tehlikeli Mal/Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Hangi Şoförlere Yöneliktir?

ADR Anlaşması ve Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkındaki Yönetmelik ile TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI VE TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ gereğince, SRC5 Belgesi (ADR Belgesi) Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitimlerine;

 • Tehlikeli malların/maddelerin taşınmasındaki araçların sürücüleri ve
 • Tehlikeli madde taşımacılığı alanında sürücü olmak isteyenler katılım sağlamalıdır.

SRC 5 – ADR Belgesi Nasıl Alınır?

ADR/SRC 5 Belgesi tehlikeli madde taşımacılığı yapacak sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir.

 • SRC 5 Belgesi eğitimlerine katılabilmek için SRC3 veya SRC4 belgelerinden birine sahip olunması şartı yoktur (18.06.2022 Tarihinde çıkan Eğitim Yönetmeliğinde kaldırılmıştır).
 • Temel SRC 5 Belgesi” için 19 saatlik eğitimin tamamlanması ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın açacağı sınavda başarılı olunması gerekmektedir.
 • Sınav geçme notu 60’tır. (25 sorudan 15 doğru cevap veren adaylar SRC5 Temel Serfikasını alabilir).

SRC 5 – ADR Belgesi – Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitiminin Amacı nedir?

SRC5 Belgesi (ADR) Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitimlerimizde, tehlikeli maddelerin karayolu ile yurtiçinde ve yurtdışında taşımacılığını yapan firma sürücülerine verilir.

ADR Anlaşması, Karayoluyla Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitimi Yönetmeliği ve Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkındaki Yönetmelik gereği almakla yükümlüdürler.

Bunlara bağlı olarak SRC5 Belgesi eğitimlerin verilmesiyle birlikte, sürücülerin SRC5 Belgesi sahibi olma yeterliliği kazanmalarına yardımcı olunması, hata ve kazaların asgari düzeye indirilmesi ve çevrenin korunması amaçlanmaktadır.

ADR/SRC5 Belgesi Kursu (SRC5 Kursu)

SRC 5 – ADR Belgesi eğitimleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Tehlikeli Madde Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi ile yetkilendirilen ADRTÜRK Grubunun bir üyesi olan “KolaySRC Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Yeterlilik ve Geliştirme Eğitim” kurumumuzda verilmektedir.

ADR Belgesi – SRC 5 Belgesi – Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçin Gerekli Belgeler

ADR/SRC5 Belgesi Temel Eğitimine başvuru için gereken belgeler aşağıdadır ve yeterlidir: Belgelerinizi WhatsApp üzerinden gönderebilirsiniz. 0532 240 6228

 • – 1 adet biyometrik fotoğraf,
 • – Adli Sicil Belgesi
 • – İletişim bilgileri (Adres ve GSM)
 • – İmza Örneği (2024 Yılında yürürlüğe girdi)

SRC5 Kursu – ADR Belgesi – Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitiminin İçeriği nedir?

Temel SRC-5 Kursu– ADR Eğitimi en az 18+1 ders saatinden oluşmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir:

 • Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel gereklilikler
 • Başlıca tehlike türleri (Tehlike Sınıfları)
 • Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin sorgulanacak/aranacak bilgiler/hususlar
 • Tehlike türleri için geçerli olan önleyici tedbirler ve güvenlik tedbirleri
 • Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.)
 • İşaretleme, etiketleme, tehlike ikaz levhaları ve turuncu renkli plakanın kullanımı ve özellikleri
 • Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler
 • Taşıtlardaki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları
 • Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar
 • Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler
 • Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler
 • Çok modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler
 • Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi
 • Tünellerde trafik kısıtlamaları ve davranış talimatları (kaza, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlardan korunma vb.)
 • Emniyet bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin)

SRC5 Belgesi kapsamında hangi maddeler taşınabilir?

Bu Eğitimi alıp sınavda başarılı olan adaylar aşağıdaki tehlikeli madde sınıflarından sınıf 1 ve sınıf 7 hariç hepsini taşıyabilmektedir.

1- Sınıf 1 Patlayıcı maddeler ve nesneler (8 saat Sınıf-1 Patlayıcı Madde Taşımacılığı eğitimi alınması gerekir)
2- Sınıf 2 Gazlar
3- Sınıf 3 Alevlenir sıvılar
4- Sınıf 4.1 Alevlenir katılar, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar
5- Sınıf 4.2 Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler
6- Sınıf 4.3 Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler
7- Sınıf 5.1 Yükseltgen maddeler
8- Sınıf 5.2 Organik peroksitler
9- Sınıf 6.1 Zehirli maddeler
10- Sınıf 6.2 Bulaşıcı maddeler
11- Sınıf 7 Radyoaktif malzemeler (8 saat Sınıf-7 Radyoaktif Malzeme Taşımacılığı eğitimi alınması gerekir)
12- Sınıf 8 Aşındırıcı maddeler
13- Sınıf 9 Muhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler

Ancak SRC5  Belgesi Eğitimini alıp sınavda başarılı olan adayların;

Verified by MonsterInsights