KKDIK Service

img

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı, KDU Eğitimi nedir?

KDU Eğitiminin amacı, insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere Avrupa Birliği’nin 2007’de çıkardığı Reach Tüzüğü’ne göre hazırlanmış olan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde (KKDİK Yönetmeliği) idari ve teknik usul ve esasların yürütülmesinde çalışacak personelin gerekli bilgiyi ve yetkiyi edinmesini sağlamaktır.

Kimyasal Değerlendirme, KKS, KDU ve KKDİK Danışmanlığı Hizmeti almak için bu linki deneyiniz

İstanbul Avrupa Yakası KDU (Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı) Eğitim Programımız için tıklayınız!

1. Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olma şartları nelerdir?

  • Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya ayn ı bölümlerin Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya
  • Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya
  • Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

Yukarıdaki şartlardan birini yerine getiren ve 64 saatlik eğitim sonrası yapılan sınavda başarılı olanlar Kimyasal Değerlendirme Uzmanı, KDU olabilirler.

2. Kimyasal Değerlendirme uzmanı görevleri nelerdir?

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU), KKDİK Yönetmeliği kapsamında sıralanan değerlendirmeleri yapar ve Kimyasal Güvenlik Raporunu hazırlar.

  1. İnsan Sağlığı Zararlılık Değerlendirmesi
  2. Fizikokimyasal Zararlılık
  3. Çevresel Zararlılık Değerlendirmesi
  4. PBT ve vPvB Değerlendirmesi
  5. Maruz Kalma Değerlendirmesi
  6. Risk Karakterizasyonu

“Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi”, “Kimyasal Güvenlik Raporu” ve “Güvenlik Bilgi Formu” Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) tarafından hazırlanır.

3. Kimyasal Değerlendirme Uzmanı konusunda işletmelerin yükümlülük şartları nedir?

KKDİK kapsamında, 1 ton ve üzerinde imal veya ithal edilen maddeler ve eşyanın içindeki madde konsantrasyonunun ağırlıkça %0,1 den büyük olması halinde “Kimyasal Güvenlik Raporu” ve “Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi” yapılması gerekmektedir. Türkiye’de üretilen veya ülkeye ithal edilen, KKDİK kapsamındaki kimyasal maddelerin kayıtları ise T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın online Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) aracılığıyla yapılacaktır. Kayıtlar için özet raporlar Türkçe olarak istenecek.

Maddelerin kayıt dosyaları, “Kimyasal Değerlendirme Uzmanları” tarafından hazırlanacaktır.

4. Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitimi ve Sınavı Hakkında

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitimi 8 gün olup, toplamda 64 saat sürecektir.

Eğitim materyalleri eğitim ücretine dahildir.

Katılımcıların eğitim esnasında bilgisayar kullanımına ihtiyacı olacağı için kişisel bilgisayarlarını yanlarında getirmesi gerekmektedir.

Eğitim sonrası sınav akredite kurumlar tarafından gerçekleştirilecektir.

Verified by MonsterInsights