Sustainability

img

TMGD’NİN GÖREVLERİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI KURULUŞU (TMGDK) NEDİR/KİMDİR?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD); tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmelere ADR Anlaşması kapsamında tavsiye verir

Yasal gerekliliklere uygunluğu oluşturmak ve izlemek için görevlidir.

Yıllık raporun (Tehlikeli Madde Faaliyet Raporu, TMFR) hazırlanmasını sağlamak için onaylanmış bir kişidir.

ADR Danışmanı/Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı/TMGD’nin; Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınmasına ilişkin rolüyle ilgili hükümler ADR Anlaşması EK-1, 1.8.3’de listelenmiştir. ADR Ek1- 1.8.3.1’de tanım aynen aşağıdaki gibidir.

Her işletme, tehlikeli malların karayolu ile taşınması, bununla ilgili olarak ambalajlanması, yüklenmesi ve doldurma ile boşaltma işlemlerinde; kişilerin, mülklerin ve çevrenin korunması için riskleri azaltma konusunda yardımdan sorumlu olarak bir ya da daha fazla tehlikeli madde güvenlik danışmanı çalıştırır/hizmet alır.

Aynı zamanda; TMGD’lerin hizmet vermek için çalıştığı işletmelere de TMGDK, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu denir.

ADR Yönetmeliği Ek-1; 1.8.3.3’de Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının görevleri tanımlanmıştır.

Danışmanın asıl görevi, işletme yöneticisinin sorumluluğu altında, söz konusu işletmenin ilgili faaliyet limitleri dahilinde uygun araçlarla ve aksiyonlarla, bu faaliyetlerin geçerli zorunluluklara göre ve en güvenli yolla yürütülmesine yardımcı olmaktır.

DANIŞMANIN/TMGD’NİN GÖREVLERİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

KDU olmak için tıklayınız 

Verified by MonsterInsights