Tank Training

SRC5 Belgesi Tank/Tanker Eğitimi

SRC5 Belgesi Tank/Tanker Eğitimi

SRC5 Belgesi (ADR Sürücü Eğitim Sertifikası) – Ticari araç sürücüleri için SRC zorunlu belgedir. SRC 5 – ADR Belgesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan sürücülerin almak zorunda olduğu mesleki yeterlilik belgesidir.

 

SRC5 Belgesi Mesleki Yeterlilik Eğitimi Kimlere Yöneliktir?

ADR Sözleşmesi ve Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkındaki Yönetmelik ile Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi çerçevesinde, SRC 5 Belgesi (ADR Belgesi) Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitimlerine;

 • Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan araçların sürücüleri ve
 • Tehlikeli madde taşımacılığı sahasında sürücü olmak isteyenler katılım göstermelidir.

 

SRC 5 – ADR Belgesi Nasıl Alınır?

SRC 5 Belgesi tehlikeli madde taşımacılığı yapacak sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir.

 • SRC 5 Belgesi eğitimlerine katılabilmek için SRC3 veya SRC4 belgelerinden birine sahip olunması şartı yoktur.
 • SRC 5 Belgesi için en az 19 saatlik eğitimin (SRC5 Belgesi Temel için) tamamlanması ve T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın açacağı sınavda başarılı olunması gerekmektedir.
 • Sınav geçme notu 60’tır.

 

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Gerekli Belgeler

SRC 5 – ADR Belgesi Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Temel Eğitimine başvuru için gereken belgeler şunlardır:

 • 1 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)
 • Kimlik fotokopisi
 • Adli Sicil Blgesi
 • İletişim bilgileri (Adres, Cep Numarası)

SRC5 Belgesi (ADR) Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitimlerimizde, tehlikeli maddelerin karayolu ile yurtiçinde ve yurtdışında taşımacılığını yapan firma sürücülerine, ADR Sözleşmesi, Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkındaki Yönetmelik ve Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi gereği almakla yükümlü oldukları eğitimlerin verilmesi, sürücülerin SRC5 sahibi olma yeterliliği kazanmalarına yardımcı olunması, hata ve kazaların asgari düzeye indirilmesi ve çevrenin korunması amaçlanmaktadır.

SRC 5 – ADR Belgesi Kursu

SRC 5 – ADR Belgesi eğitimleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Tehlikeli Madde Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi ile yetkilendirilen kurumlarımızda verilmektedir.

SRC 5 – ADR Belgesi – Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçeriği

SRC 5 – ADR Temel Eğitimi en az 19 ders saatinden oluşmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir:

 • Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel gereklilikler
 • Başlıca tehlike türleri
 • Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin sorgulanacak/aranacak bilgiler/hususlar
 • Tehlike türleri için geçerli olan önleyici tedbirler ve güvenlik tedbirleri
 • Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.)
 • İşaretleme, etiketleme, levhalama; turuncu renkli ikaz levhasının kullanımı ve özellikleri
 • Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler
 • Taşıtlardaki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları
 • Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar
 • Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler
 • Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler
 • Çok modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler
 • Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi
 • Tünellerde trafik kısıtlamaları ve davranış talimatları (kaza, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlardan korunma vb.)
 • Emniyet bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin)
SRC5 Belgesi Fiyatları ve Sınav Hakları
 • SRC5 Belgesi Fiyatı : 2000 TL
 • SRC5 Belgesi Sınav Hakkı: Eğitim aldığınız dönemden itibaren 2 yıl içinde 4 kez sınava girme hakkınız oluşur.
Verified by MonsterInsights