TMGD Service

TMGD, TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

Tehlikeli maddelerin taşınması ile herhangi bir şekilde bağlantısı olan, (üreten, gönderen, ambalajlayan, depolayan, elleçleyen, yükleme-boşaltma yapan, taşıyan ve bazı ürünleri de belli miktarlarda kullanan) her işletme 30 Haziran 2015 tarihinden itibaren “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı, TMGD” ile çalışmak veya bu konuda danışmanlık hizmeti veren TMGDK (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu)’dan hizmet almak durumundadır.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANININ GÖREVİ NEDİR?

ADR Yönetmeliği 1.8.3 – “Danışmanın asıl görevi; Tehlikeli Madde ile ilgili faaliyet gösteren işletme liderinin (Genel Müdür, Şirket Müdürü, Yönetim Kurulu Başkanı) sorumluluğu altında, işletmenin limitleri dahilinde uygun araçları ve faaliyetleri belirlemek ve uygun olan en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır”.

TMGD Tazeleme eğitimi için tıklayın

“Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Belgesine” sahip olduğunuzda Dünya üzerindeki ADR Anlaşması’na taraf olan 53 ülkede çalışma imkânı bulabilirsiniz. Biz, aynı zamanda TMGDK olarak hizmet veriyoruz ve bünyemizde çok sayıda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) çalıştırıyoruz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimi bütün eğitim kurumları tarafından asgari 64 ders saati olarak uygulanmaktadır.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI (TMGD) 2023 YILI SINAV TAKVİMİ DUYURUSU

1. Bakanlığımızca Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde yapılmakta olan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Sınavı süresi 3,5 saatten (210 dak.) 4 saate (240 dak.) çıkarılmıştır.

2. Bilindiği üzere, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimlerine ilişkin müfredat TEHLİKELİ MADDE
GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI VE TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ 12 nci maddesinde belirtilmekte olup, yetkilendirilen eğitim kuruluşlarınca düzenlenen eğitimlerde anılan fıkraya bağlı olarak ulusal mevzuat hakkında da eğitim verilmesi zorunludur.

3. 2023 yılı içerisinde yapılması planlanan 2023 TMGD Sınav Takvimi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

ADRTÜRK TMGD EĞİTİM PROGRAMI: 17 EYLÜL 2023 TMGD SINAVI İÇİN

 

TMGD ADR EĞİTİM PROGRAMI AĞUSTOS 2023

1. GRUP 20 AĞUSTOS- 27 AĞUSTOS 2023 TOPLAM 64 SAAT

 

Verified by MonsterInsights