PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI [PKD] Nedir?

“Patlamadan Korunma Dokümanı”, “PKD”;

– İşyerinde bulunan çalışanların olası bir patlama anında yapması gerekenleri,

– Patlama meydana gelmemesi için yapılması gerekenleri belirten belgeler toplamıdır.

Bu belgelerde, çalışanların sağlık ve güvenliği esas alınmıştır.

ATEX, Fransızca “ATmosphéres EXplosives” kelimelerinin ilk hecelerinin birleşiminden oluşmuş, “Patlayıcı Atmosferler” anlamına gelen bir kısaltmadır.

ATEX Sertifikası parlayıcı ve kolay yanıcı ortamlarda kullanılan ürünlerin yapıldığı yer için alınan uluslararası bir sertifikadır.

30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” ve

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” gereğince patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan işyerleri “Patlamadan Korunma Dokümanı, PKD” hazırlamakla yükümlüdür.

Buna göre; yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı her türlü kimyasalı bulunduran, üreten, işleten, kullanan, depolayan ve dolum yapan tüm tesisler bu kapsamdadır.

PKD; bir formalite değildir. “İşletme Proses Güvenliği”; üst seviyede önem gösterilmesi gereken bir parametredir.

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANIN HAZIRLANMASI ve UYGULANMASI

Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı kimyasalların ve proseslerin bulunduğu tüm çalışma alanlarında patlayıcı alanların (ZONE/BÖLGE) belirlenmesi zorunludur.

ADRTÜRK DANIŞMANLIK A.Ş. kadrosunda görev alan; Kimyager, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve TMGD/Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarından oluşan uzman kadrosu ile ÇSGB onaylı PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI, PKD hazırlanması konusunda tüm işletmelere danışmanlık hizmeti vermektedir.

ADRTÜRK DANIŞMANLIK A.Ş.; Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) hazırlanması konusunda aşağıda geçen konu başlıklarını gerçekleştirir;

1- İşyerinde kullanılan tüm SDS’ler (Safety Data Sheet/Güvenlik Bilgi Formu) incelenerek yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı özellikteki kimyasalların ve proseslerin belirlenmesi sağlanır.

2- Belirlenen sonuçlara göre EN 60079-10-1, EN 60079-10-2 ve CEI 31-35 standartları kullanılarak patlayıcı Zone (Bölge) hesaplamaları yapılır.

3- Patlayıcı Bölgelerin belirlenmesinden sonra bölge haritaları çizilir, alınması gereken önlem ve teknik iyileştirmeler yapılır.