Tarafsızlık Politikası

Tehlikeli Maddeler Lojistiği Yönetim Sistemi hizmetinin amacı, kamuya ve ilgili taraflara ADRTÜRK tarafından TMGD Hizmeti verilen ve belgelendirilen bir kurumun belirtilen şartlara uygun olduğunun güvencesini vermektedir.

“ADRTÜRK Tehlikeli Maddeler Lojistiği Yönetim Sistemi”nin amacı, kamuya ve ilgili taraflara ADRTÜRK tarafından TMGD Hizmeti verilen ve belgelendirilen bir kurumun belirtilen şartlara uygun olduğunun güvencesini vermektedir.

Güven unsuru, yönetimin ve personelin uzmanlığı, tarafsızlık ve tarafsızlık anlayışı ile çıkar çatışmasının önlenmesi dahil birçok etkene bağlıdır.

Bu sonuçtan hareketle ADRTÜRK; (UN) Birleşmiş Milletler’in yürüttüğü tüm modlarda Tehlikeli Madde Yönetim Sistemi dahilindeki standartlarda belirtilen prosedürleri uygulamakta; tarafsızlık risk analizleri yapmakta ve hizmet verdiğimiz her lokasyonda “Bağımsız Tarafsızlık Komiteleri” atamaktadır. Bu komitelerin görevi, ADRTÜRK’ün verdiği hizmetlerin bütünlüğünü ve tarafsızlığını korumaktır.