TEHLİKELİ MADDE TEMEL BİLİNÇ KAZANDIRMA (Genel Farkındalık) EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı;

ADR yönetmeliği kapsamında Tehlikeli Maddelerle ilgili faaliyet gösteren, dolduran, taşıyan, elleçleyen, paketleyen vb. işletmelerin sözleşme gereğince uyulması gereken kurallar hakkında bilgi sahibi olmaktır.

TEHLİKELİ MADDE BİLİNÇ KAZANDIRMA EĞİTİMİNE KİMLER KATILMALIDIR?

ADR Yönetmeliği gereği bilinç kazandırma eğitimi (Tehlikeli Madde Genel Farkındalık Eğitimi); Tehlikeli madde taşımacılığı zincirinde yer alan ve faaliyet gösteren tüm işletmelerin ilgili personeline aldırmaktan sorumlu olduğu bir eğitimdir. “Hizmet içi Farkındalık”, “Tehlikeli Madde Temel Eğitimi”, “Göreve Özgü Eğitim” gibi isimlerle de anılan bu eğitimlerin, İşletmenin hangi sorumlulukta olduğuna ve Proses tipine göre “Temel Eğitim”e ilave farklılık oluşturularak verilmesi gerekiyor.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

– Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bazı tanımlar

– Tehlikeli Maddelerin sınıflandırılması

– Muafiyet kapsamındaki işlemler ve taşımalar

– Tehlikeli Madde taşımacılığındaki tüm tarafların sorumlulukları ( Ambalajlayan, Gönderen, Yükleyen/Dolduran, Taşıyan, Boşaltan/İndiren, Alıcı)

– Tehlikeli Maddelerin sevkiyat prosedürleri

– Ambalajlama Prosedürleri

– Taşıma faaliyetlerine ve teçhizatlarına ilişkin hükümler

– Taşıma, yükleme, boşaltma ve elleçleme koşullarına ilişkin hükümler

– Araçların üretimine ve onayına ilişkin zorunluluklar

– Tehlikeli Madde taşımacılığında belgeler

– Tüneller ve tünel kısıtlamaları

– Atık taşımacılığı