Tehlikeli Madde Bülteni” dergimizin 1. ve 2. sayılarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Bu derginin 3. sayısını “ADRlife Türkiye” adı ile çıkarmayı planlıyoruz.

ADRlife Dergisinin amacı:

 • Ülkemizde yeni bir sistem olan ve son derece sancılı bir kurulum süreci yaşayan Tehlikeli Madde Yönetim Sisteminin Türkiye’de tam olarak oturmasına yardımcı olmak.
  • Sektör temsilcilerinin yaşadığı sorunlar ve sektörün geleceği hakkındaki görüşlerini paylaşmak,
  • ADR Konvansiyonu hakkında uzun yıllar çalışmış, emek vermiş kişilerin görüşlerini ve bilgilerini paylaşmak,
  • TMKT yetkililerinin sahayı daha iyi anlayabilmelerine yardımcı olmak,
  • TMGD ve TMGDK’ların bireysel veya genel sorunlarını masaya koymak suretiyle çözüm bulunmasına ve iyileştirilmesine katkıda bulunmak.
 • Bu sektörde var olan  mevcut mevzuat ve etik kurallara uyumlu çalışma isteğinde olan, sektörün gelişmesini isteyen ve bu konuda katkısı olabilecek TMGD/TMGDK’ların sesini daha gür olarak sektör temsilcilerine duyurmak. (Bu anlayışa sahip TMGDK’larla birlikte yeni bir dernek kurulacaktır).
 • Sektörde hizmet alan tarafta olan işletmelerin sorunlarını hem TMGD/TMGDK’lar hem de TMKT tarafından daha anlaşılır şekilde duyurmak ve çözüm üretmek.
 • Sektör emekçilerinin sesini duyurmak suretiyle haklarını genişletmek, mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve Tehlikeli Madde Sektöründe kalıcı olmalarını sağlamak.
 • Sektöre zarar veren (sözde) kesimleri temizlemek.

Bu sektörde kanıyla, canıyla, emeğiyle var olmak isteyen, “Çalarak değil, üreterek kazanmayı hedefleyen her birey ve işletmenin desteklerini esirgemeyeceğini var sayıyoruz. Niyeti pozitif olan kimseyi hedef almayacağımızı, amacımızın en iyiye ulaşmak olduğunu bildiririm.

Saygılarımla

H. Gökhan Durmuş

ADRTÜRK A.Ş.

Tehlikeli Madde Bülten / ADRlife 2. sayı için tıklayınız