T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivas Bölge Müdürlüğü Denetim şube Müdürü Sayın Bülent Akpınar’a teşekkürlerimizi sunarız.

Sivas Bölge Müdürlüğü, Denetim Şube Müdürü Bülent Akpınar, 2017 Temmuz ayında yaptığı uygulamada, Bölgesine bağlı olarak tehlikeli maddeler ile ilgili faaliyet gösteren, Akaryakıt istasyonları, kimyevi madde tesisleri ve benzeri tesislere gerek kendi giderek gerek se personeli marifetiyle Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında denetimler yapmaktadır. Bu denetimlerde; Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) kontrolü yapılmakta, olmayanlar çok kısa zaman içinde yapılacak olan denetime kadar süre verilmektedir. Kendisinden alınan bilgiye göre; özellikle, TMFB almış olan akaryakıt istasyonlarının, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) çalıştırmamak veya istihdam etmemek için toptan akaryakıt satmadıklarını beyan ettiklerini, bunun teyidinin Denetim Ekipleri tarafından yetkisizlikten dolayı yapılamadığını öğrenmiş bulunuyoruz. Yine Denetim Şube Müdürü Bülent Akpınar’dan aldığımız bilgiye göre bu durumu engelleyebilmek için Maliye Bakanlığı personelinin de bu denetimlere katılması gerektiği yönünde. Çünkü akaryakıt istasyonlarının toptan satış yaptıklarını ispatlamak, faturalarının kontrolü ile mümkün. Bu yetki de sadece Maliye Bakanlığı personeline ait. Bu konuya mahsus olmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Denetim Ekiplerine bu yetki verilebilir. Sonuçta her iki taraf da Devlet Çalışanı olduğundan bir sakınca doğurmayacağını düşünüyoruz.

Tehlikeli Maddeler kullanıldıkları yerdeki tehlikelerinden çok taşınmaya hazırlanması ve taşınması sürecinde de tehlikelidirler. Doğaya yayılmamaları için son derece dikkatli ve titiz olunmalı. Bizlere, Atatürk’ün gösterdiği “muasır medeniyetler seviyesi”ni yakalamak hedef gösterilmiştir. Muasır Medeniyetlerin gerisinden gelmek, uygulamayı kabul ettiğimiz gerçekleri “mış gibi” yaparak geçiştirmek bizlere ne bu medeniyetleri yakalama fırsatı verir ne de onları geçmemiz için yeterli olur.

ADRTÜRK; Atatürk’ün bizlere gösterdiği hedef olan “muasır medeniyetler seviyesi”ne ulaşmayı özümsemiştir. ADRTÜRK’ün vizyonu Tehlikeli Madde Yönetiminde Türkiye’nin “referans kuruluşu” olmak ve bu anlamda muasır medeniyetler seviyesine ulaşmaktır.