SRC5 Belgesi / ADR Belgesi Nedir? Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Kursu

SRC5 (ADR) Belgesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan sürücülerin almak zorunda olduğu “SRC5 Mesleki Yeterlilik Belgesi”dir.

SRC5 Belgesi – Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Kursu Kimlere Yöneliktir?

ADR Sözleşmesi ve Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkındaki Yönetmelik ile Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi çerçevesinde, SRC5 Belgesi (ADR Belgesi) Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitimlerine;

 

SRC5 Belgesi Nasıl Alınır?

 • SRC5 Belgesi tehlikeli madde taşımacılığı yapacak sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir.
 • SRC5 Belgesi kursuna/eğitimlerine katılabilmek için SRC3 veya SRC4 belgelerinden birine sahip olunması şartı vardır.
 • SRC5 Belgesi için 19 saatlik eğitimin tamamlanması ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın açacağı sınavda başarılı olunması gerekmektedir.
 • Sınav geçme notu 60’tır.

 

SRC5 (ADR) Belgesi – Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Amacı

SRC5 Belgesi (ADR) Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitimlerimizde, tehlikeli maddelerin karayolu ile yurtiçinde ve yurtdışında taşımacılığını yapan firma sürücülerine, ADR Sözleşmesi, Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkındaki Yönetmelik ve Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi gereği almakla yükümlü oldukları eğitimlerin verilmesi, sürücülerin SRC5 sahibi olma yeterliliği kazanmalarına yardımcı olunması, hata ve kazaların asgari düzeye indirilmesi ve çevrenin korunması amaçlanmaktadır.

SRC5 – (ADR) Belgesi Kursu/Eğitimi

SRC5 Belgesi (ADR) eğitimleri/kursu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Tehlikeli Madde Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi ile yetkilendirilen kurumumuzda verilmektedir.

 

SRC5 (ADR) Belgesi – Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçin Gerekli Belgeler

SRC5 (ADR) Belgesi Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Temel Eğitimine başvuru için gereken belgeler şunlardır:

 • SRC3 ve/veya SRC4 Belgesinin fotokopisi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Kimlik fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi
 • Adli sicil Belgesi veya beyanı

 

SRC5 (ADR) Belgesi – Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi/kursu İçeriği

SRC5 (ADR) Temel Eğitimi en az 19 ders saatinden oluşmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir:

 • Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel gereklilikler
 • Başlıca tehlike türleri
 • Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin sorgulanacak/aranacak bilgiler/hususlar
 • Tehlike türleri için geçerli olan önleyici tedbirler ve güvenlik tedbirleri
 • Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.)
 • İşaretleme, etiketleme, levhalama; turuncu renkli ikaz levhasının kullanımı ve özellikleri
 • Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler
 • Taşıtlardaki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları
 • Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar
 • Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler
 • Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler
 • Çok-modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler
 • Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi
 • Tünellerde trafik kısıtlamaları ve davranış talimatları ( kaza, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlardan korunma vb. )
 • Emniyet bilinci ( özellikle terör olaylarına ilişkin )