TMFB Belgesi Yenileme neden yapılır?

TMFB’si olan bütün işletmeler, 31.12.2019 tarihine kadar Tehlikeli Madde Faaliyet Belgelerini yenilemek zorundadır. Bu yenilemeyi yapabilmek için TMGDK (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu) marifetiyle Ek-3 Raporu hazırlatarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine ibraz etmeleri gerekir. TMFB yenilemek için Ek-3 Raporu zorunluluğunun dayanağı; TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE’dir. (Son günlere bırakmak; hizmet alamadan sürenin dolmasına yol açabilir. Bu da Tehlikeli Madde Faaliyet Belgenizin iptal edilmesine ve faaliyetlerinizin durdurulmasına yol açar).

Ek-3 Raporunda hangi konular incelenir, ne işe yarar?

ADR Anlaşmasına göre taşınması gereken ürünlerle iştigal eden işletmelerin, ADR 2019 Anlaşması; EK-1, Bölüm-1.4’te “Tarafların Güvenlik Yükümlülükleri” kapsamında görevleri vardır. Ek-3 Raporu; ilgili işletmenin bu görev ve sorumlulukların hangilerini taşıdığıyla ilgili bilgileri kapsar. Tecrübeli bir danışmanlık şirketinden (TMGDK) destek almak önemlidir.

Ek-3 Raporu kimler için hazırlanmalıdır?

Ek-3 Raporu; ADR Anlaşması kapsamında “Tehlikeli Madde Taşımacılığı” faaliyetleri olan ve bu sebeple Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almak ya da mevcut belgesini yenilemek isteyen işletmeler için hazırlanması gereken bir belgedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine TMGDK’lar tarafından verilir. Her ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü farklıdır. Bu evrak ile istenen belgelerin eksiksiz sunulması gerekmektedir. Danışmanımız bu konuda size destek olacaktır.

Ek-3 Raporunu kim düzenler?

Ek-3 Raporunu; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK) Yetki Belgesine sahip işletmeler düzenleyebilir. TMFB Yönergesi gereği, işletmede çalışan TMGD’ler maalesef Ek-3 Raporu düzenleyemezler.

(TMFB) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Yenileme Ücreti 2019:

TMFB Yenileme ücreti 2019 yılında Belge ücretinin %25’i kadardır. Bu tutar: 852,00 TL*%25=213,00 TL’dir.

(TMFB) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi yenileme için gerekli evraklar nelerdir?

TMFB yenileme için gerekli evraklar;

A.Ş. ve LTD. ŞTİ. için;

  • Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi (Buna ilaveten; Adres değişikliği, Sermaye artışı, Ortaklık yapısı).
  • Yetkili İmza Sirküleri (Aslı veya Noter onaylı örneği. Fotokopi olmaz).
  • Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (E-imzalı bir ay, ıslak imzalı 6 ay geçerlidir. Islak imzalı olursa aslı gerekir).
  • Ek-3 Raporu (TMGDK tarafından hazırlanır).

Şahıs İşletmeleri için:

  • Oda faaliyet belgesi
  • Vergi levhası
  • İmza Beyannamesi (aslı veya noter onaylı örneği, fotokopi olmaz)
  • Ek-3 Raporu (TMGDK tarafından hazırlanır).

TMFB Sorgulama:

-TMFB Belgenizi İşletme yetkilisinin e-devlet girişi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için temas kurunuz.