TMGD, TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI, EĞİTİMLERİ

Tehlikeli maddelerin taşınması ile herhangi bir şekilde bağlantısı olan, (üreten, gönderen, ambalajlayan, depolayan, elleçleyen, yükleme-boşaltma yapan, taşıyan ve bazı ürünleri de belli miktarlarda kullanan) her işletme 30 Haziran 2015 tarihinden itibaren “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı,  TMGD” ile çalışmak veya bu konuda danışmanlık hizmeti veren TMGDK (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu)’dan hizmet almak durumundadır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının görevi nedir?

ADR Yönetmeliği 1.8.3 – “Danışmanın asıl görevi; Tehlikeli Madde ile ilgili faaliyet gösteren işletme liderinin (Genel Müdür, Şirket Müdürü, Yönetim Kurulu Başkanı) sorumluluğu altında, işletmenin limitleri dahilinde uygun araçları ve faaliyetleri belirlemek ve uygun olan en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır”.

TMGD Tazeleme eğitimi için tıklayın

“Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Belgesi”ne sahip olduğunuzda Dünya üzerindeki ADR Anlaşması’na taraf olan 51 ülkede çalışma imkanı bulabilirsiniz. Biz, aynı zamanda TMGDK olarak hizmet veren bir TMGDK’yız ve bünyemizde çok sayıda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı çalıştırıyoruz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimi bütün eğitim kurumları tarafından asgari 64 ders saati olarak uygulanmaktadır.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI (TMGD) 2021 YILI SINAV TAKVİMİ DUYURUSU

1. Bakanlığımızca Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde yapılmakta
olan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Sınavı süresi 3,5 saatten (210 dak.) 4 saate (240 dak.) çıkarılmıştır.
2. Bilindiği üzere, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimlerine ilişkin müfredat Tehlikeli Madde
Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in 13 ncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilmekte olup,
yetkilendirilen eğitim kuruluşlarınca düzenlenen eğitimlerde anılan fıkraya bağlı olarak ulusal mevzuat
hakkında da eğitim verilmesi zorunludur.
3. Yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle, yayılımın önlenmesi ve virüse maruz kalmış vakalar
ile temasın sınırlandırılması amacıyla, tehlikeli maddelerin karayolu, havayolu ve demiryoluyla
taşınmasına ilişkin yetkilendirilen eğitim kuruluşları/işletmelerce sınıf ortamında yüz yüze eğitim
formatında düzenlenen eğitim programlarının uzaktan canlı eğitim (Senkron (eş zamanlı) online eğitimler) yöntemiyle de gerçekleştirilmesine ilişkin süre, 21 Eylül 2020 tarihli duyuruda belirtilen şartlara uyulması kaydıyla 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
4. 2021 yılı içerisinde yapılması planlanan diğer TMGD ve SRC-5 sınav programları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

SINAV TARİHİ PARA YATIRMA VE BAŞVURU YAPMA BAŞLANGIÇ TARİHİ BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ EĞİTİM TAMAMLAMA TARİHİ PARA YATIRMA SON TARİH
11 Temmuz 2021 01 Haziran 2021 22 Haziran 2021 21 Haziran 2021 23 Haziran 2021
26 Eylül 2021 23 Ağustos 2021 06 Eylül 2021 05 Eylül 2021 07 Eylül 2021
27 Kasım 2021 25 Ekim 2021 08 Kasım 2021 07 Kasım 2021 09 Kasım 2021

NOT:

1. Özellikle Covid 19 salgını başta olmak üzere oluşan mücbir sebeplerden dolayı Bakanlık
gerektiğinde sınav tarihlerinde ve sınav türünde değişiklik yapabilir.

 

ADRTÜRK TMGD Eğitim Programı: 11 Temmuz TMGD Sınavı için

TMGD ADR Eğitim Programı Haziran 2021
1. Grup 12-20 Haziran 2021 toplam 64 saat
gün tarih eğitim türü haftanın günü ders saatleri kontenjan durumu
1 12.Haz ADR TMGD Cumartesi 8 14:00 – 20:50 08/20
2 13.Haz Pazar 8 14:00 – 20:50
3 14.Haz Pazartesi 8 14:00 – 20:50
4 15.Haz Salı 7 14:00 – 19:50
5 16.Haz Çarşamba 3 14:00 – 16:50
6 17.Haz Perşembe 7 14:00 – 19:50
7 18.Haz Cuma 7 14:00 – 19:50
8 19.Haz Cumartesi 8 14:00 – 20:50
9 20.Haz Pazar 8 14:00 – 20:50

 

TMGD ADR Eğitim Programı Haziran 2021
2. Grup 12-20 Haziran 2021 toplam 64 saat
gün tarih eğitim türü haftanın günü ders saatleri kontenjan durumu
1 12.Haz ADR TMGD Cumartesi 8 14:00 – 20:50 20/20
2 13.Haz Pazar 8 14:00 – 20:50
3 14.Haz Pazartesi 8 14:00 – 20:50
4 15.Haz Salı 7 14:00 – 19:50
5 16.Haz Çarşamba 3 14:00 – 16:50
6 17.Haz Perşembe 7 14:00 – 19:50
7 18.Haz Cuma 7 14:00 – 19:50
8 19.Haz Cumartesi 8 14:00 – 20:50
9 20.Haz Pazar 8 14:00 – 20:50

SRC5 Belgesi hakkında bilgi almak için tıklayınız