Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak için veya TMFB yenilemek için yapılması gerekenler:

Tehlikeli Malların Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelik

ve

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

metinlerine “Yönetmelik” linkinden ulaşabilirsiniz.

TMFB alma zorunluluğu 18 Haziran 2022 Tarihinde çıkan yönetmeliğe göre 20 ton altında faaliyet yapan işletmeler, 50 ton altında taşıma kapasitesi olan taşımacılar dışında her Tehlikeli Madde Alan, satan, kullanan, üreten, tehlikeli atık gönderen kuruluşlar için zorunluluktur.

Ek-3 Raporunda hangi konular incelenir, ne işe yarar?

ADR Anlaşmasına göre taşınması gereken ürünlerle iştigal eden işletmelerin, ADR 2021 Anlaşması; EK-1, Bölüm-1.4’te “Tarafların Güvenlik Yükümlülükleri” kapsamında görevleri vardır. Ek-3 Raporu; ilgili işletmenin bu görev ve sorumlulukların hangilerini taşıdığıyla ilgili bilgileri kapsar. Tecrübeli bir danışmanlık şirketinden (TMGDK) destek almak önemlidir.

Ek-3 Raporu kimler için hazırlanmalıdır?

Ek-3 Raporu; ADR Anlaşması kapsamında “Tehlikeli Madde Taşımacılığı” faaliyetleri olan ve bu sebeple Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almak ya da mevcut belgesini yenilemek isteyen işletmeler için hazırlanması gereken bir belgedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine TMGDK’lar tarafından verilir. Her ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü farklıdır. Bu evrak ile istenen belgelerin eksiksiz sunulması gerekmektedir. Danışmanımız bu konuda size destek olacaktır.

Ek-3 Raporunu kim düzenler?

Ek-3 Raporunu; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK) Yetki Belgesine sahip işletmeler ve işletmede çalışan TMGD’ler düzenleyebilir.

(TMFB) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Yenileme Ücreti 2022: 1551.00 TL

TMFB Yenileme ücreti 2022 yılında Belge ücretinin %15’i kadardır. Bu tutar: 3457,00 TLx%15=519 TL’dir.

(TMFB) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi yenileme için gerekli evraklar nelerdir?

TMFB yenileme için gerekli evraklar;

A.Ş. ve LTD. ŞTİ. için;

 • Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi (Buna ilaveten; Adres değişikliği, Sermaye artışı, Ortaklık yapısı).
 • Şirket Sicil Tasdiknamesi
 • Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (E-imzalı bir ay, ıslak imzalı 6 ay geçerlidir. Islak imzalı olursa aslı gerekir).
 • Ek-3 Raporu (TMGDK tarafından hazırlanır).
 • Ek-3’ün eki
 • Tehlikeli madde Faaliyet Tespit Raporu (TMFTR)

Şahıs İşletmeleri için:

 • Oda faaliyet belgesi
 • Vergi levhası
 • İmza Beyannamesi (aslı veya noter onaylı örneği, fotokopi olmaz)
 • Ek-3 Raporu (TMGDK tarafından hazırlanır).
 • Ek-3’ün eki
 • Tehlikeli madde Faaliyet Tespit Raporu (TMFTR)

TMFB Sorgulama:

-TMFB Belgenizi İşletme yetkilisinin e-devlet girişi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için temas kurunuz.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU olmak) olmak için tıklayın